دوره و شماره: دوره 4، شماره 1، بهار 1396، صفحه 1-299 
2. تأثیر منابع آب در توسعۀ پایدار نواحی روستایی بخش ززوماهروی شهرستان الیگودرز

صفحه 13-27

10.22059/ije.2017.60879

محمد حسین بوچانی؛ محمد صادق افراسیابی راد؛ حسین یوسفی؛ ناصر عبادتی


4. پراکنش و پایش کیفی آب قنوات شرق تهران به‌منظور مدیریت منابع آب

صفحه 39-52

10.22059/ije.2017.60881

یاسمن جعفری اول؛ ناصر عبادتی؛ حسین یوسفی؛ بهرنگ کلانتری؛ محمد میرزایی


23. ارزیابی آلودگی به عناصر سنگین و رابطۀ آن با دانه‏ بندی رسوبات مخزن دریاچۀ سد کارده

صفحه 287-299

10.22059/ije.2017.60910

مریم یزدان پرست؛ ابوالفضل مساعدی؛ سعیدرضا خداشناس؛ علی گلکاریان؛ محمد حسین محمودی قرائی


شماره‌های پیشین نشریه

زمستان 1396، صفحه 943-1268 پاییز 1396، صفحه 641-941 تابستان 1396، صفحه 301-639 بهار 1396، صفحه 1-299