نویسنده = ���������� ��������������
پهنه ‏بندی تأثیر بارش ‏های فصلی بر عملکرد دیم در شرق دریاچۀ ارومیه با روش وارد و K- Means

دوره 4، شماره 2، تیر 1396، صفحه 489-498

10.22059/ije.2017.61484

پروا محمدی؛ احمد فاخری فرد؛ یعقوب دین پژوه؛ اسماعیل اسدی


بررسی تأثیر متغیرهای اقلیمی - هیدرولوژیکی بر تراز سطح ایستابی دشت عجب‌شیر

دوره 2، شماره 2، تیر 1394، صفحه 191-200

10.22059/ije.2015.56157

اسرا عصری؛ احمد فاخری فرد؛ علی زینالی؛ اسماعیل اسدی