کلیدواژه‌ها = دما
ارزیابی تغییرات مؤلفه ‏های اقلیمی آینده از شمال تا جنوب غرب ایران

دوره 9، شماره 2، تیر 1401، صفحه 373-386

10.22059/ije.2022.340627.1621

مهدی کلانکی؛ هادی رمضانی اعتدالی؛ پیتر فن اوول