کلیدواژه‌ها = جنگل تصادفی
تجزیه و تحلیل خطر سیل‌گیری با استفاده از روش‌ یادگیری ماشین جنگل تصادفی (مطالعۀ موردی: شهر مشهد)

دوره 10، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 1-15

10.22059/ije.2022.346677.1667

نرگس عرب؛ عبدالرسول سلمان ماهینی؛ علیرضا میکائیلی تبریزی؛ توما ویته


ارزیابی جامع ریسک شوری آبخوان سرخون با بهره‌گیری از ترکیب مدل‌های یادگیری ماشین

دوره 7، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 147-163

10.22059/ije.2020.287185.1197

فریبرز محمدی؛ علیرضا نفرزادگان؛ محمد کاظمی