کلیدواژه‌ها = سیستم اطلاعات جغرافیایی
برآورد مکانی فرسایش خاک کشور ایران با استفاده از مدل RUSLE

دوره 5، شماره 2، تیر 1397، صفحه 551-569

10.22059/ije.2018.239777.706

شاهین محمدی؛ حمیدرضا کریم‌زاده؛ میثم علیزاده


شناسایی حوضه های آبریز و پتانسیل سنجی تولید توان از نیروگاه‌های برق‌آبی کوچک در استان کردستان

دوره 4، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 275-286

10.22059/ije.2017.60909

یونس نوراللهی؛ حسین یوسفی؛ مهیار طاهری باویل علیایی؛ محمد محمدی