نویسنده = ���������� ������ ������������ ��������
نشان نوسان‌های جداگانه و هم‌زمان دمای سطح آب خلیج فارس و پدیدۀ انسو بر نوسان‌های بارش ماه‌های سرد سال در پهنه‌های جنوب مرکزی ایران

دوره 8، شماره 2، تیر 1400، صفحه 485-497

10.22059/ije.2021.317778.1463

مجتبی محمدی؛ حسن وقارفرد؛ رسول مهدوی نجف آبادی؛ پیمان دانش کار آراسته؛ سید محمد جعفر ناظم السادات


تدوین راهبردهای مدیریتی تالاب جازموریان با تأکید بر منابع آبی با استفاده از مدل‏های SWOT و WASPAS

دوره 7، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 165-182

10.22059/ije.2020.291492.1231

مهدی فولادی؛ رسول مهدوی نجف آبادی؛ مرضیه رضایی؛ حمید مسلمی