نویسنده = ���������� ����������������
تأثیر اقلیم بر میزان مصرف انرژی در بخش گرمایش و سرمایش ساختمان

دوره 9، شماره 3، مهر 1401، صفحه 691-703

10.22059/ije.2023.350637.1694

سعید گلکار؛ حسین یوسفی؛ محمد صالحی؛ امیرحسین فتحی؛ خاطره آزادی


کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای در بخش پخت و پز با استفاده از اجاق‌های خورشیدی (مطالعۀ موردی: طراحی و ساخت دو اجاق خورشیدی جعبه‌ای)

دوره 9، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 143-155

10.22059/ije.2022.335777.1591

امیرحسین فتحی؛ محمدباقر ربانی فرد؛ امیرمهدی کماریزاده؛ رکسانا احیایی آیت اله زاده؛ محمد صالحی؛ کیانوش چوبینه؛ لاله قهرمانی


ارزیابی سیستم‌های مختلف سرمایش گلخانه در اقلیم‌های متنوع ایران با توجه به کاهش منابع آب

دوره 6، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 257-265

10.22059/ije.2019.274496.1032

توحید جعفری نژاد؛ امیرحسین فتحی؛ حسین یوسفی؛ کیانوش چوبینه