نویسنده = هادی رمضانی اعتدالی
ارزیابی تغییرات مؤلفه ‏های اقلیمی آینده از شمال تا جنوب غرب ایران

دوره 9، شماره 2، تیر 1401، صفحه 373-386

10.22059/ije.2022.340627.1621

مهدی کلانکی؛ هادی رمضانی اعتدالی؛ پیتر فن اوول


بررسی رد پای آب مجازی در صنعت (مطالعۀ موردی: صنایع مواد شوینده)

دوره 7، شماره 4، دی 1399، صفحه 855-871

10.22059/ije.2020.305665.1349

فاطمه زال؛ حامد مازندرانی زاده؛ هادی رمضانی اعتدالی


توزیع زمانی و مکانی اجزای ردپای آب و تجارت آب مجازی محصول گردو در ایران

دوره 7، شماره 3، مهر 1399، صفحه 583-593

10.22059/ije.2020.301439.1318

زهرا بذرافشان؛ هادی رمضانی اعتدالی؛ ام البنین بذرافشان


کاربرد اطلاعات پایگاه‏ های داده‏ های هواشناسی مختلف در برآورد عملکرد و نیاز آبی گندم (مطالعۀ موردی: دشت قزوین)

دوره 7، شماره 3، مهر 1399، صفحه 691-706

10.22059/ije.2020.303567.1339

رضوان بحرالعلوم؛ هادی رمضانی اعتدالی؛ اصغر عزیزیان؛ بهنام آبابائی


مدیریت منابع آب محصولات زراعی استان قم با استفاده از مفهوم رد ‏پای آب

دوره 6، شماره 4، دی 1398، صفحه 1109-1119

10.22059/ije.2020.288176.1202

طیبه خلیلی؛ مهدی سرائی تبریزی؛ حسین بابازاده؛ هادی رمضانی اعتدالی