کلیدواژه‌ها = مدیریت سیلاب
تأثیرپذیری رژیم سیلاب از تغییرات بارش و کاربری زمین در آبخیز چشمه‌کیله

دوره 8، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 221-234

10.22059/ije.2021.312459.1402

علی نصیری خیاوی؛ مهدی وفاخواه؛ سید حمیدرضا صادقی


بررسی سیل استان گلستان در سال 1397ـ 1398 و ارائۀ راه‌کارهای کنترل و مدیریت آن در آینده

دوره 6، شماره 4، دی 1398، صفحه 921-942

10.22059/ije.2019.283004.1137

یوسف رجبی‌زاده؛ سیدعلی ایوب‌زاده؛ عبدالرضا ظهیری


پهنه‌بندی خطر سیل و معرفی راهکارهای مدیریتی در مناطق 1 و 3 شهرداری تهران

دوره 1، شماره 3، دی 1393، صفحه 181-193

10.22059/ije.2014.54221

حسین یوسفی؛ یونس نوراللهی؛ کیوان سلطانی؛ زهرا جوادزاده