کلیدواژه‌ها = فلزات سنگین
سنجش و ارزیابی خطر آلودگی آب و رسوبات ساحلی در مصب خورهای شهر بندرعباس

دوره 8، شماره 2، تیر 1400، صفحه 411-429

10.22059/ije.2021.315647.1441

احمد نوحه گر؛ سمانه حبیبی؛ محمود بهروزی


ارزیابی کیفیت آب تالاب چغاخور از نظر فلزات سنگین با استفاده از شاخص‏ های MI، HPI، HEI، Cd و IRWQIST

دوره 7، شماره 4، دی 1399، صفحه 1021-1031

10.22059/ije.2020.309854.1382

سمیرا بیاتی؛ رسول زمانی احمدمحمودی؛ داوود مافی غلامی


مروری بر روش‏های حذف فلزات سنگین از محیط‏های آبی

دوره 5، شماره 3، مهر 1397، صفحه 855-874

10.22059/ije.2018.249854.804

محمدحسین فاتحی؛ جلال شایگان؛ محمد ذبیحی


تأثیر ذرات رسوبی در حمل عناصر سنگین در بازۀ میانی رودخانۀ دز

دوره 4، شماره 4، دی 1396، صفحه 1165-1174

10.22059/ije.2017.233850.609

محمود عرب خدری؛ فریدون سلیمانی؛ سعید نبی‏ پی لشکریان؛ فریدون سلطانی