نویسنده = مهدی وفاخواه
تعداد مقالات: 4
1. مدل سازی تغییرات مکانی آب معادل برف بر اساس عوامل توپوگرافی و اقلیمی (مطالعه موردی: حوزه آبخیز سهرورد استان زنجان)

دوره 4، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 673-686

حجت اله گنج خانلو؛ مهدی وفاخواه؛ علی فتح زاده؛ حسین زینی وند


3. تحلیل الگوی وقوع ماه‏های پرباران و کم‏باران در استان گلستان با استفاده از روش آنالیز توانی

دوره 2، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 429-443

رئوف مصطفی‌زاده؛ مهدی وفاخواه؛ محسن ذبیحی


4. تأثیر تغییر کاربری اراضی بر مقدار رواناب در حوضة آبخیز چالوس‌رود

دوره 2، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 211-220

مهدی وفاخواه؛ محمدرضا جوادی؛ جوانشیر نجفی مجد