نویسنده = ���������������� ��������
اثرات احداث سد بر شاخص‌های تغییرات هیدرولوژیک در حوضۀ آبخیز گرگانرود

دوره 9، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 185-198

10.22059/ije.2022.331812.1561

فاطمه دایی چینی؛ مهدی وفاخواه؛ وحید موسوی


برآورد شاخص‏ های جریان محیط‏ زیستی در پایین ‏دست سدهای گلستان و وشمگیر

دوره 8، شماره 3، مهر 1400، صفحه 677-690

10.22059/ije.2021.323202.1500

فاطمه دایی چینی؛ مهدی وفاخواه؛ وحید موسوی؛ مصطفی ذبیحی سیلابی


برآورد ضریب رواناب رگبار با استفاده از هوش مصنوعی (مطالعۀ موردی: حوضۀ آبخیز کسیلیان)

دوره 8، شماره 2، تیر 1400، صفحه 499-512

10.22059/ije.2021.319659.1476

حسین پوراسدالله؛ مهدی وفاخواه؛ بهارک معتمد وزیری؛ علیرضا مقدم نیا؛ حسین اسلامی


تأثیرپذیری رژیم سیلاب از تغییرات بارش و کاربری زمین در آبخیز چشمه‌کیله

دوره 8، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 221-234

10.22059/ije.2021.312459.1402

علی نصیری خیاوی؛ مهدی وفاخواه؛ سید حمیدرضا صادقی


پیش ‏بینی و تحلیل پهنۀ سیل در شرایط تغییر اقلیم براساس سناریوهای مدل CanESM2

دوره 7، شماره 2، تیر 1399، صفحه 551-562

10.22059/ije.2020.299030.1300

سجاد میرزائی؛ مهدی وفاخواه؛ بیسواجیت پردهان؛ سید جلیل علوی


تأثیر تغییر کاربری اراضی بر مقدار رواناب در حوضة آبخیز چالوس‌رود

دوره 2، شماره 2، تیر 1394، صفحه 211-220

10.22059/ije.2015.56160

مهدی وفاخواه؛ محمدرضا جوادی؛ جوانشیر نجفی مجد