تعداد مقالات: 532
1. بررسی مقدار ربایش و اهمیت آن در مطالعات اکوهیدرولوژی در گیاهان مرتعی

دوره 1، شماره 1، تابستان 1393، صفحه 1-10

10.22059/ije.2014.52520

نسرین کلاهچی؛ محسن محسنی ساروی؛ علی طویلی؛ قاسم اسدیان


2. صفحات آغازین

دوره 1، شماره 2، پاییز 1393، صفحه 1-3

10.22059/ije.2014.54583


3. صفحات آغازین

دوره 1، شماره 3، زمستان 1393، صفحه 1-3

10.22059/ije.2014.54584


4. صفحات آغازین

دوره 2، شماره 1، بهار 1394، صفحه 1-3

10.22059/ije.2015.55663


5. آینده‌پژوهی بحران آب در ایران به‌روش سناریوپردازی

دوره 3، شماره 1، بهار 1395، صفحه 1-17

10.22059/ije.2016.59185

احد رضایان؛ علی حسین رضایان


6. مقایسه مدلهای هوشمند در تخمین بارش ماهانه حوضه کاکارضا

دوره 4، شماره 1، بهار 1396، صفحه 1-11

10.22059/ije.2017.60911

حمیدرضا باباعلی؛ رضا دهقانی


7. صفحات آغازین

دوره 4، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 1-3

10.22059/ije.2017.63555


11. طرح راه ماهی شبه‌طبیعی و ارزیابی کارایی آن با مدل شبیه‌سازی زیستگاه PHABSIM

دوره 6، شماره 1، بهار 1398، صفحه 1-13

10.22059/ije.2018.254529.850

سارا سادات بدری؛ سیدعلی ایوب‌زاده؛ مهدی یاسی


17. ارزیابی پایداری تغییرات کیفیت شیمیایی آب سطحی در رودخانۀ گرگانرود

دوره 2، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 129-140

10.22059/ije.2015.56143

حامد روحانی؛ الناز زکی؛ مجتبی کاشانی؛ ابولحسن فتح آبادی


18. ارزیابی کیفی منابع آب سطحی حوضۀ آبخیز هیو

دوره 3، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 141-149

10.22059/ije.2016.59641

حسین یوسفی؛ علی محمدی؛ یونس نوراللهی؛ سید جواد ساداتی نژاد


19. ارزیابی تأثیر عملیات مکانیکی بر پهنه‌بندی خصوصیات هیدرودینامیکی سیل

دوره 2، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 245-252

10.22059/ije.2015.57294

حمید نوری؛ علی رضا ایلدرومی؛ مهدی سپهری؛ نبی الله سپهری؛ محمد مهدی آرتیمانی


21. آستانه‏ های اثرگذاری شدت بارندگی و شیب بر فرایند فرسایش در دیم ‏زارهای منطقۀ کلالۀ استان گلستان

دوره 3، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 293-301

10.22059/ije.2016.60020

رامیار علی‌رمایی؛ عبدالواحد خالدی درویشان؛ محمود عرب‌خدری


23. ارزیابی کیفی آب زیرزمینی دشت صحرای باغ برای مصارف کشاورزی و صنعت

دوره 2، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 345-356

10.22059/ije.2015.58061

توران شیروانی؛ ایمان شیروانی سارویی؛ محمدحسین بوچانی؛ فرشید عارف


24. ارائۀ روشی جدید به‌منظور ارزیابی آسیب‏ پذیری آبخوان دشت‏ مغان برمبنای ترکیب روش ‏های دراستیک، سینتکس و اس ‏آی.

دوره 3، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 491-503

10.22059/ije.2016.60345

گلناز جوانشیر؛ عطا الله ندیری؛ سینا صادق فام؛ اسفندیار عباس نوین پور