دوره و شماره: دوره 10، شماره 2، تیر 1402، صفحه 159-300 
تأثیر احداث سد بر شاخص‌های هیدرولوژیکی سد شمیل و نیان استان هرمزگان

صفحه 263-274

10.22059/ije.2023.354193.1709

محمد کاظمی؛ مصطفی ذبیحی سیلابی؛ سودابه قره محمودلی؛ عاطفه جعفرپور؛ فریبرز محمدی


تغییرات زمانی شاخص سلامت هیدرولوژیکی دبی جریان خروجی از تالاب نئور استان اردبیل

صفحه 275-287

10.22059/ije.2023.359404.1728

فریبا اسفندیاری درآباد؛ زهرا شهبازی شرفه؛ مصطفی ذبیحی سیلابی؛ رئوف مصطفی‌زاده


بررسی فرونشست دشت اسفراین به علت بهره‌برداری از منابع آب زیرزمینی

صفحه 289-300

10.22059/ije.2023.358148.1724

محمد اکبری؛ زهرا آزرم؛ مبین افتخاری؛ سید احمد اسلامی نژاد؛ سعید محمودی زاده