موضوعات = مدیریت منابع آب در اکوسیستم های طبیعی
تعداد مقالات: 162
2. طراحی سامانۀ پشتیبان تصمیم مبتنی بر شبکه، به‏ منظور بهبود کمیت و کیفیت آب در حوضۀ آبخیز بنکوه

دوره 6، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 849-863

احسان الوندی؛ امیر سعدالدین؛ واحدبردی شیخ


4. تخمین ضریب پخش عرضی در انتقال آلودگی در رودخانه‌های عریض با استفاده از محاسبات تکاملی

دوره 6، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 901-912

اسما براهویی‌نژاد؛ علیرضا قائمی؛ سید آرمان هاشمی منفرد؛ غلامرضا عزیزیان؛ محسن دهقانی درمیان


5. چارچوب دست‌یابی به چشم‌انداز مشترک در مدیریت مشارکتی-راهبردی آب (مطالعۀ موردی: حوضۀ آبخیز کشف‌رود)

دوره 6، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 865-886

محمد سالاریان؛ کامران داوری؛ امین علیزاده؛ محمد لگزیان؛ محمد فاضلی


7. تعیین ظرفیت خودپالایی رودخانۀ دیواندره با استفاده از مدل QUAL2Kw

دوره 6، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 673-684

زهرا باباخانی؛ مهدی سرائی تبریزی؛ حسین بابازاده


9. مدیریت ‏بوم‏سازگان‏های آبی و احیای رودخانه‏ها با پیاده‏سازی رژیم جریان زیست‏محیطی

دوره 6، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 719-737

محمدحسن نادری؛ مهدی ذاکری نیا؛ میثم سالاری جزی


10. کاربرد پایش ریسک خشکسالی محصولات دیم در مقیاس زیرحوضه بر بهبود مدیریت خشکسالی

دوره 6، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 767-779

حسام ناصری؛ علی محمد آخوندعلی؛ محمدرضا شریفی؛ علی حقی زاده


12. ارزیابی مدل‏های نفوذ آب در خاک‏های با بافت مختلف تحت مقادیر متفاوت محتوای رطوبت اولیه

دوره 6، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 707-717

علی رضا واعظی؛ مهران بهتری؛ مجید فرومدی


13. پایش زمانی و مکانی روش‏های تخمین تبخیر و تعرق گیاه مرجع (مطالعۀ موردی : استان خوزستان)

دوره 6، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 465-478

الهه ذرتی پور؛ امیر سلطانی محمدی؛ امین ذرتی پور


14. بررسی رابطۀ مصرف آب و تولید انرژی در ایران طی دورۀ 1357 تا 1395 با رویکرد مدل STAR

دوره 6، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 493-503

ارسلان بی نیاز؛ محمود احمد پوربرازجانی؛ سامان ضیایی؛ حمید محمدی


15. مدیریت یکپارچۀ منابع آب با تأکید بر جنبه‌های اقتصادی-زیست‌محیطی در سد کهیر

دوره 6، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 267-279

علی سردارشهرکی؛ ام البنین بدر افشان


16. بررسی آزمایشگاهی اندرکنش آب سطحی و زیرسطحی در پشتۀ رسوبی میانی

دوره 6، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 323-339

سارا جمالی؛ امیر احمد دهقانی؛ عبدالرضا ظهیری؛ نیکو ترات؛ کریستین اشمیت


17. عملکرد مدل WEAP در شبیه‏سازی هیدرولوژیک حوضۀ آبخیز الند

دوره 6، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 341-352

محمد اشرفی؛ کامران زینال زاده؛ سینا بشارت؛ مهدی یاسی


18. بررسی و مقایسۀ روشهای برآورد تبخیر و تعرق واقعی در حوضۀ آبریز دریاچۀ ارومیه

دوره 6، شماره 1، بهار 1398، صفحه 125-136

مصطفی جوادیان؛ فاطمه کردی؛ مسعود تجریشی


22. توسعۀ شاخص ریسک منابع آب با روش تحلیل درخت خطا (مطالعۀ موردی: حوضۀ دریاچۀ ارومیه)

دوره 5، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 1321-1334

مهدی گچلو؛ عباس روزبهانی؛ محمد ابراهیم بنی‏ حبیب


23. طبقه‌بندی محصولات کشاورزی به منظور مدیریت بهینۀ منابع آبی با استفاده از سری زمانی داده‌های لندست 8

دوره 5، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 1267-1283

فاطمه کردی؛ سعید حمزه؛ سارا عطارچی؛ سید کاظم علوی‌پناه