دوره و شماره: دوره 6، شماره 1، بهار 1398، صفحه 1-265 
7. بهینه‌سازی مدل دراستیک و سینتکس در ارزیابی آسیب‌پذیری آبخوان دشت شبستر

صفحه 77-88

فاطمه کدخدایی ایلخچی؛ اصغر اصغری مقدم؛ رحیم برزگر؛ مریم قره‌خانی


9. ارزیابی تغییر اقلیم ایستگاه بجنورد طی دورۀ 2016 تا 2050 با استفاده از مدل‌های ریزمقیاس‌نمایی LARS WG و SDSM

صفحه 99-109

غلامعباس فلاح قالهری؛ حسین یوسفی؛ احمد حسین‌زاده؛ محمدرضا علیمرادی؛ الیاس ریحانی


13. تحلیل مقایسه‌ای عامل فرسایش‌پذیری خاک در حوضۀ آبخیز شازند

صفحه 153-163

محبوبه کیانی هرچگانی؛ سید حمیدرضا صادقی؛ سامره فلاحتکار


16. بررسی آزمایشگاهی و عددی تبادلات هایپریک در حضور فرم بستر خیزاب و چالاب

صفحه 191-204

نشاط موحدی؛ امیراحمد دهقانی؛ نیکو ترات؛ مهدی مفتاح هلقی


شماره‌های پیشین نشریه

زمستان 1398، صفحه 849-1119 پاییز 1398، صفحه 569-847 تابستان 1398، صفحه 267-567 بهار 1398، صفحه 1-265