دوره و شماره: دوره 5، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 1063-1399 
2. تخمین پارامترهای هیدرودینامیکی آبخوان محبوس با استفاده از مدل فازی سوگنو

صفحه 1079-1089

10.22059/ije.2018.250364.812

حامد محمودی حاجیلاری؛ عطا الله ندیری؛ طاهره آذری؛ سینا صادق‌فام؛ هادی محمودی حاجیلاری


7. بهره‌گیری از پتانسیل‌های صنعت آب و فاضلاب برای تولید پراکندۀ انرژی پاک

صفحه 1147-1160

10.22059/ije.2018.257602.878

مریم حمله‌دار؛ حسین یوسفی؛ یونس نوراللهی؛ روشنک فهیمی هنزایی


13. برآورد نوسانات ماهانۀ تبادل جریان آب زیرزمینی در منطقۀ ساحلی

صفحه 1233-1240

10.22059/ije.2018.261555.918

محمد مهدی انصاری‌فر؛ میثم سالاری جزی؛ خلیل قربانی؛ عبدالرضا کابلی


14. بررسی هیدروژئوشیمیایی آب زیرزمینی آبخوان دشت سیدان-فاروق، استان فارس

صفحه 1241-1253

10.22059/ije.2018.261984.921

مجتبی قره محمودلو؛ علی حشمت‌پور؛ نادر جندقی؛ علی زارع؛ حسین مهرابی


15. بازطراحی شبکۀ پایش آب زیرزمینی آبخوان کوهدشت

صفحه 1255-1266

10.22059/ije.2018.264557.942

سیدجواد ساداتی نژاد؛ لیلا قاسمی؛ حسین یوسفی


25. تحلیل مکانی متغیرهای کیفیت آب زیرزمینی مبتنی بر زمین‌آمار، آنالیز آماری و معادلات ساختاری

صفحه 1385-1399

10.22059/ije.2018.271739.1006

مسلم برجی حسن گاویار؛ مهناز ابوالقاسمی؛ سیده مهسا موسوی رینه؛ فاطمه روزبهانی؛ حسین یوسفی


شماره‌های پیشین نشریه

زمستان 1397، صفحه 1063-1399 پاییز 1397، صفحه 727-1061 تابستان 1397، صفحه 343-725 بهار 1397، صفحه 1-341