دوره و شماره: دوره 4، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 943-1268 
3. پیش‏ بینی رواناب با استفاده از مدل‏ های هوشمند

صفحه 955-968

10.22059/ije.2017.63228

محبوبه معتمدنیا؛ احمد نوحه گر؛ آرش ملکیان؛ مریم صابری؛ کمال کریمی


11. تأثیر ورمی کمپوست و کود شیمیایی اوره بر تغییرات ماهانۀ رواناب در مقیاس کرت

صفحه 1061-1070

10.22059/ije.2017.63236

مریم رضایی پاشا؛ کاکا شاهدی؛ قربان وهاب‌زاده؛ عطااله کاویان؛ مهدی قاجار؛ پاسکال جوکئت


19. تأثیر ذرات رسوبی در حمل عناصر سنگین در بازۀ میانی رودخانۀ دز

صفحه 1165-1174

10.22059/ije.2017.233850.609

محمود عرب خدری؛ فریدون سلیمانی؛ سعید نبی‏ پی لشکریان؛ فریدون سلطانی


20. تصحیح دبی حداکثر سالانه بر اساس انتخاب مناسب‌ترین تابع توزیع احتمال در جنوب ایران

صفحه 1175-1185

10.22059/ije.2017.63249

حسین صادقی مزیدی؛ ام‌البنین بذرافشان؛ عبدالرضا بهره مند؛ آرش ملکیان


شماره‌های پیشین نشریه

زمستان 1396، صفحه 943-1268 پاییز 1396، صفحه 641-941 تابستان 1396، صفحه 301-639 بهار 1396، صفحه 1-299