دوره و شماره: دوره 4، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 301-639 
6. شبیه‌سازی رواناب ناشی از ذوب برف تحت سناریوهای تغییر اقلیم در حوضة ارمند

صفحه 357-368

10.22059/ije.2017.61473

فاطمه تیرگرفاخری؛ بهلول علیجانی؛ پرویز ضیاییان فیروز آبادی؛ مهری اکبری


22. بررسی توزیع فضایی عوامل مؤثر بر فرسایش ‏پذیری خاک در منطقۀ خور و بیابانک

صفحه 561-571

10.22059/ije.2017.61492

سید علی موسوی؛ سید حجت موسوی؛ ابوالفضل رنجبر فردوئی؛ سید جواد ساداتی نژاد


23. تحلیل خشکسالی‏ های شمال شرق ایران با استفاده از شاخص کمبود توأم (JDI)

صفحه 573-585

10.22059/ije.2017.61494

رسول میرعباسی نجف آبادی؛ فرشاد احمدی؛ میثم عاشوری؛ محمد ناظری تهرودی


27. کاربرد مدل‏ های LS-SVM، ANN، WNN و GEP در شبیه‏ سازی بارش‌ـ رواناب رودخانۀ خیاوچای

صفحه 627-639

10.22059/ije.2017.61501

محمد رضا نیک پور؛ هادی ثانی خانی؛ سجاد محمودی بابلان؛ عارف محمدی


شماره‌های پیشین نشریه

زمستان 1396، صفحه 943-1268 پاییز 1396، صفحه 641-941 تابستان 1396، صفحه 301-639 بهار 1396، صفحه 1-299